VỀ CHÚNG TÔI

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sơn, chúng tôi luôn ý thức được sứ mệnh phục vụ khách hàng của mình.

 “IGM PAINT – BỀN ĐẸP VƯỢT THỜI GIAN“

bg_content

đối tác

Khách hàng

Sản phẩm

Sơn tàu thuỷ

Sơn công nghiệp

Sơn dân dụng

Sơn chống cháy

Sơn xây dựng và giao thông

Sản phẩm khác

VỀ CHÚNG TÔI

Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sơn, chúng tôi luôn ý thức được sứ mệnh phục vụ khách hàng của mình.

 “IGM PAINT – BỀN ĐẸP VƯỢT THỜI GIAN“

bg_content